klíčivosť semien

Text hesla

klíčivosť semien — schopnosť rastlinných semien klíčiť (→ klíčenie). Kvantitatívne sa udáva ako počet vyklíčených semien zo vzorky obsahujúcej 100 kusov semien v konštantných podmienkach za určitý čas vyjadrený v percentách. Zisťovanie klíčivosti semien sa využíva v poľnohospodárstve a v lesníctve na stanovenie výsevku.

Zverejnené v marci 2017.

Klíčivosť semien [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klicivost-semien