Klesch, Daniel

Text hesla

Klesch [kleš], Daniel, aj Kleš, 22. 2. 1624 alebo 1619 Spišská Nová Ves – 1697 Berlín — nemecký náboženský spisovateľ a básnik, evanjelický kňaz. Pochádzal z rodiny spišských karpatských Nemcov. Študoval na gymnáziách v Rožňave, Prešove, Bratislave a Prahe, 1644 – 49 filozofiu na univerzitách vo Wittenbergu, v Helmstadte, vo Wartburgu a v Štrasburgu. R. 1650 – 59 konrektor v Šoprone, 1660 evanjelický kňaz v Kőszegu, 1660 – 63 vo Svätom Jure, 1664 – 67 v Spišskom Podhradí a 1667 – 74 v Spišských Vlachoch. R. 1674 odišiel pred náboženským prenasledovaním do Nemecka, 1674 – 90 rektor mestskej školy v Jene, súčasne 1682 profesor na gymnáziu vo Weißenfelse (Sasko), 1683 – 86 superintendent v Heldrungene (Durínsko), od 1690 žil v Halle a Berlíne. Písal po latinsky a nemecky, autor vyše 50 prác prevažne príležitostnej poézie, filozoficko-teologických dišpút i náboženskovýchovných próz (kázne, polemiky, proroctvá) aj s tematikou života exulantov. R. 1652 bol povýšený do šľachtického stavu (predikát von Iglo).

Zverejnené v marci 2017.

Klesch, Daniel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klesch-daniel