kleistotécium

Text hesla

kleistotécium [gr.] — typ plodnice askohyméniových vreckatých húb guľovitého alebo pologuľovitého tvaru; uzavretá plodnica bez otvoru, vnútri s nepravidelne rozmiestnenými vreckami (výtrusy sa uvoľnia až prasknutím steny plodnice – perídia). Kleistotécium sa vyskytuje napr. pri rodoch z čeľade múčnatkovité (Erysiphaceae).

Text hesla

kleistotécium [gr.] — typ plodnice askohyméniových vreckatých húb guľovitého alebo pologuľovitého tvaru; uzavretá plodnica bez otvoru, vnútri s nepravidelne rozmiestnenými vreckami (výtrusy sa uvoľnia až prasknutím steny plodnice – perídia). Kleistotécium sa vyskytuje napr. pri rodoch z čeľade múčnatkovité (Erysiphaceae).

Zverejnené v marci 2017.

Kleistotécium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kleistotecium