Klein, Yves

Text hesla

Klein [klen], Yves, 28. 4. 1928 Nice – 6. 6. 1962 Paríž — francúzsky maliar a experimentálny umelec, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov avantgardy 2. pol. 20. stor.

Autodidakt, pochádzal z umeleckej rodiny, ovplyvnila ho najmä matka, abstraktná maliarka Marie Raymondová (Raymond, *1908, †1989). Od mladosti bol ovplyvnený filozofiou zen-buddhizmu a zaoberal sa džudom (1952 – 53 ho študoval v Tokiu, 1955 – 59 ho vyučoval v Paríži).

Svojím dielom významne ovplyvnil umenie 2. pol. 20. stor., najmä minimalistické a konceptuálne umenie, a využitím netradičných materiálov a stratégií tvorby prispel k rozšíreniu hraníc vnímania umenia.

Približne od 1. štvrtiny 50. rokov 20. stor. vytváral monochrómne abstraktné maľby, v ktorých odmietol línie a v ktorých sa snažil pomocou čistej farby vyjadriť svoje vízie totálnej slobody a nekonečna (usiloval sa oslobodiť z materiálneho pomocou totality farby). R. 1956 s chemikom E. Adamom vyvinul druh ultramarínovej modrej farby, ktorú nazval IKB (International Klein Blue) a ktorú vo svojich dielach s obľubou používal (najmä v tzv. modrom období). Modrú farbu vnímal v jej tradičných symbolických výkladoch ako farbu oblohy, vody, hĺbky a nekonečna, ale aj ako farbu, ktorá v kresťanskej tradícii predstavuje Ducha Svätého. Používal aj zlatú (nazvanú Monogold, MG) a červenú, resp. ružovú (nazvanú Monopink, MP) farbu, ktorých tradičná symbolika vyhovovala jeho ideám o duchovne (zlatá ako symbol absolútna, nekonečna a božského, červená symbol života, ohňa a tepla).

Okrem monochrómnych malieb vytváral aj reliéfy a asambláže zo špongií (napr. monumentálne Špongiové reliéfy pre foyer divadla v Gelsenkirchene, 1958) a performancie (napr. Aerostatická socha, ktorá pozostávala z 1 001 modrých balónov vypustených do ovzdušia, 1957). R. 1958 vystavoval prázdny priestor v Galérii Iris Klertovej v Paríži (Le Vide, steny galérie natrel bielou farbou). R. 1959 – 62 organizoval v Paríži viacero performancií, v ktorých anticipoval konceptuálne umenie.

Od 1960 vytváral Antropometrie, obrazy, ktoré vznikali odtláčaním tiel nahých modeliek natretých modrou farbou ako živých štetcov (Antropometria modrého obdobia, 1960; Antropometria bez názvu, 1961) a ktoré realizoval ako performancie pred publikom v galérii. Inšpiroval sa v nich odtlačkami ľudských tiel spálených pri výbuchu jadrovej bomby v Hirošime i odtlačkami tiel bojovníkov džuda.

Od 1960 vytváral Kozmogónie, obrazy vznikajúce pôsobením prírodných živlov (vietor, voda, oheň) alebo vytvorené odtlačkami rastlín. R. 1960 realizoval v Paríži legendárnu akciu Skok do prázdna. Od 1961 vytváral Planetárne reliéfy. Je autorom viacerých utopických, nerealizovaných projektov, ako aj idey o nehmotnej architektúre a priestore, ktoré sú definované telom človeka. Jeden zo zakladateľov hnutia Nový realizmus (1960). Autor viacerých manifestov a teoretických textov.

Zverejnené v marci 2017.

Klein, Yves [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klein-yves