kĺbový kosáčik

Text hesla

kĺbový kosáčik, meniskus, meniscus articularis — útvar z chrupkového väziva kosákovitého tvaru nachádzajúci sa v kolennom kĺbe. Kĺbový kosáčik vyrovnáva rozdiely rôzneho zakrivenia kĺbových plôch, čím zmierňuje tlak na kĺbové plochy. V kolennom kĺbe sú dva kĺbové kosáčiky, a to bočný (meniscus lateralis, tzv. vonkajší meniskus) a prístredný (meniscus medialis, tzv. vnútorný meniskus), ktoré oddeľujú kĺbové plochy a súčasne pomáhajú vyrovnávať tvarové rozdiely medzi hlavicou stehnovej kosti a hornou kĺbovou plochou píšťaly. Stehnová kosť a píšťala sa dotýkajú len malou plochou, väčšinu dotykovej plochy tvoria kĺbové kosáčiky. Vonkajší okraj kĺbového kosáčika je hrubší, vnútorný okraj ostrý, na priereze sú trojboké. Po obvode sú zrastené s kĺbovým puzdrom. Odtrhnutie kĺbových kosáčikov od kĺbového puzdra spôsobuje ich uvoľnenie, pričom môže dôjsť k ich vklineniu medzi kĺbové plochy stehnovej kosti a píšťaly. Vzhľadom na tvarové rozdiely bočného a prístredného kĺbového kosáčika, spôsob ich fixácie a topografické vzťahy ku kĺbovým štruktúram dochádza oveľa častejšie k poškodeniu vnútorného kĺbového kosáčika (opotrebovaním, úrazom, natrhnutím, roztrhnutím ap.) často aj s poškodením iných mäkkých štruktúr kolena (tzv. poškodenie mäkkého kolena). Neliečené alebo nedostatočne ošetrené poranenia kĺbových kosáčikov vedú k ich degeneratívnym zmenám a k následným artrotickým zmenám celého kĺbu.

Zverejnené v marci 2017.

Kĺbový kosáčik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klbovy-kosacik