kĺbové väzy

Text hesla

kĺbové väzy — pruhy väzivového tkaniva v okolí kĺbu, ktoré spevňujú kĺbové puzdro, pridŕžajú kĺbové kosti v správnej polohe a obmedzujú krajné alebo nefyziologické pohyby kĺbu. Pri násilnom pohybe sa kĺbové väzy spravidla poškodia a môže dôjsť k vykĺbeniu, v menej zrejmých prípadoch k porušeniu stability kĺbu, ktoré sa môže stať chronickým, a zapríčiniť tak porušenie mechanickej funkcie kĺbu. Kĺbové väzy sú dôležité aj pri statickom zaťažení kolenného kĺbu, kde spolu s napätím okolitého svalstva umožňujú tzv. uzamknutie kĺbu.

Zverejnené v marci 2017.

Kĺbové väzy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klbove-vazy