klauniáda

Text hesla

klauniáda [angl.], aj klaunéria —

1. typ komického predstavenia s prvkami grotesky, buffonády, zveličovania a excentrickosti, ktorého realizátorom a zväčša aj tvorcom je klaun. Klauniáda vznikla koncom 19. stor., korene má v antickej atelláne, v talianskej commedii dell’arte, v harlekyniáde, v španielskej komediálnej medzihre i v umení ľudových šašov, súvisí najmä s cirkusom, pantomímou a filmovou groteskou, predovšetkým však s cirkusom; býva súčasťou predstavení v cirkuse a vo varieté. Vyvíjala sa od krátkych vstupov (tzv. pasáží) cez samostatné cirkusové čísla (entrée) až po celovečerné divadelné programy, ktoré však boli ojedinelé. Jej popularita vyvrcholila v 20. stor. Klauniáda môže byť sólová alebo predvádzaná vo dvojici, výnimočne aj v skupine. Špecifikom je intenzívny kontakt herca s publikom. Klaun môže počas vystúpenia spájať výrazové prostriedky viacerých umeleckých typov, napr. posmešníka, akrobata, hudobného klauna alebo klauna so zvieratami (najmä v cirkuse). V súčasnosti sú pre klauniádu príznačné krátke výstupy (→ lazzi, → gag), tzv. klaunské čísla (väčšinou autorské diela protagonistov, niekedy improvizované), ktoré sa zaraďujú do iných programov a predstavení. Tematicky špecifické sú klauniády tzv. zdravotných klaunov určené dlhodobo hospitalizovaným deťom a starším pacientom v zdravotníckych zariadeniach;

2. komické predstavenie charakteristické bláznivou veselosťou, sebavýsmechom, ale aj poetickosťou, využívajúce blízky kontakt s publikom, najčastejšie realizované malým počtom hercov ako pohybové divadlo.

Zverejnené v marci 2017.

Klauniáda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klauniada