klaun

Text hesla

klaun [angl.] — komická postava v cirkusových, kabaretných, divadelných a iných predstaveniach, šašo. Známa je vo viacerých svetových kultúrach, kde predstavuje groteskný variant komickej postavy ľudového pôvodu s excentrickým správaním (angl. clown, odtiaľ názov). Klaun komunikuje prevažne neverbálne, najmä rečou tela, mimikou, grimasami a posunkami, charakterizujú ho bláznivá veselosť, sebavýsmech, útočnosť, zraniteľnosť, ale aj poetickosť. Pôvodne býval prehnane nalíčený (výrazné maskovanie tváre bielou, červenou a čiernou farbou), v súčasnosti je líčenie zväčša len jemné alebo žiadne. Typickým znakom klauna je červený guľatý nos (plastový, drevený), jeho komickosť je zvýraznená aj strapatou farebnou parochňou, nápadným odevom a obuvou (zvyčajne o niekoľko čísel väčšie oblečenie s výstrednou kombináciou farieb, niekedy aj s veľkými nápadnými záplatami, neúmerne veľké traky na nohaviciach, nadmerne veľké, často odlišne sfarbené a prehnane zdobené topánky).

Predchodcami klaunov boli groteskné typy antickej atellánskej frašky (→ atellána), stredovekí jokulátori, igrici, dvorní šašovia, ako aj čerti vystupujúci v liturgických hrách (2. pol. 16. stor.). V talianskej renesančnej commedii dell’arte bol príbuzným typom Arlecchino, ktorý bol predchodcom Harlekýna (od 17. stor. hlavná postava harlekyniád) a ovplyvnil aj formovanie nemeckej komickej postavy Hanswurst.

V ázijskom prostredí boli podobnými postavami ako klaun vidúšaka (komická postava v klasickej indickej sanskritskej dráme, sprievodca a protihráč hlavného hrdinu) a čchou (komický herec v čínskej pekinskej opere s charakteristickým výrazným bielym líčením okolo očí a s čiernym značením podľa typu roly).

Na začiatku 19. stor. spopularizoval postavu klauna Angličan J. Grimaldi, ktorého nový typ klauna s menom Joey v sebe spájal prvky herectva, tanca, akrobacie i pantomímy. Približne v 19. stor. začali klauni vystupovať najmä v cirkuse, pričom sa vyvinuli viaceré typy: posmešník, akrobat, žonglér s rekvizitami, hudobný klaun (s multiinštrumentálnymi schopnosťami, prípadne hráč na nezvyčajných predmetoch), klauni so zvieratami a i. V cirkuse môžu klauni vystupovať aj vo dvojici alebo v skupine, na vystúpenie využívajú všetky priestory, pričom narúšajú prebiehajúci dej, počas prestávok predvádzajú gagy, prinášajú komentáre a nadväzujú dialóg s publikom. Okrem cirkusu sa klaunovské vystúpenia (klauniády) v súčasnosti odohrávajú aj v divadle, kabarete, vo varieté alebo v bábkovom divadle, princípy klauniády sa uplatnili aj v postavách nemej filmovej grotesky (Ch. Chaplin, dvojica S. Laurel a O. Hardy). K známym cirkusovým klaunom patrili bratia Fratelliniovci, Grock, Španiel Charlie Rivel (vlastným menom Josep Andreu Lasserre, *1896, †1983), Rusi Oleg Popov (*1930) a L. G. Jengibarov. V českom prostredí vynikli v divadelnej úlohe klaunov napr. herci J. Werich a J. Voskovec, ktorí v Osvobozenom divadle (v maskách typovo inšpirovaných líčením A. a F. Fratelliniovcov) stvárňovali typ filozofujúceho intelektuálneho klauna s humorom založeným na majstrovstve slova; v 2. pol. 20. stor. začali tvoriť mímovia L. Fialka, B. Hybner, C. Turba a B. Polívka. Na Slovensku vytvorili mímovia M. Sládek a Miroslav Kasprzyk (*1962) vlastné podoby pantomimickej klauniády. Od 1981 sa na Slovensku organizuje medzinárodný festival Kremnické (pôvodne Slovenské) gagy so špeciálnym zameraním na literárne, hudobné a divadelné klaunovstvo. Špeciálnou skupinou sú tzv. zdravotní klauni, ktorí v nemocniciach a liečebných zariadeniach svojimi vystúpeniami zlepšujú psychický stav dlhodobo hospitalizovaných pacientov, najmä detských.

Popis ilustrácie

Cirkusoví klauni

Popis ilustrácie

Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors

Text hesla

klaun [angl.] — komická postava v cirkusových, kabaretných, divadelných a iných predstaveniach, šašo. Známa je vo viacerých svetových kultúrach, kde predstavuje groteskný variant komickej postavy ľudového pôvodu s excentrickým správaním (angl. clown, odtiaľ názov). Klaun komunikuje prevažne neverbálne, najmä rečou tela, mimikou, grimasami a posunkami, charakterizujú ho bláznivá veselosť, sebavýsmech, útočnosť, zraniteľnosť, ale aj poetickosť. Pôvodne býval prehnane nalíčený (výrazné maskovanie tváre bielou, červenou a čiernou farbou), v súčasnosti je líčenie zväčša len jemné alebo žiadne. Typickým znakom klauna je červený guľatý nos (plastový, drevený), jeho komickosť je zvýraznená aj strapatou farebnou parochňou, nápadným odevom a obuvou (zvyčajne o niekoľko čísel väčšie oblečenie s výstrednou kombináciou farieb, niekedy aj s veľkými nápadnými záplatami, neúmerne veľké traky na nohaviciach, nadmerne veľké, často odlišne sfarbené a prehnane zdobené topánky).

Predchodcami klaunov boli groteskné typy antickej atellánskej frašky (→ atellána), stredovekí jokulátori, igrici, dvorní šašovia, ako aj čerti vystupujúci v liturgických hrách (2. pol. 16. stor.). V talianskej renesančnej commedii dell’arte bol príbuzným typom Arlecchino, ktorý bol predchodcom Harlekýna (od 17. stor. hlavná postava harlekyniád) a ovplyvnil aj formovanie nemeckej komickej postavy Hanswurst.

V ázijskom prostredí boli podobnými postavami ako klaun vidúšaka (komická postava v klasickej indickej sanskritskej dráme, sprievodca a protihráč hlavného hrdinu) a čchou (komický herec v čínskej pekinskej opere s charakteristickým výrazným bielym líčením okolo očí a s čiernym značením podľa typu roly).

Na začiatku 19. stor. spopularizoval postavu klauna Angličan J. Grimaldi, ktorého nový typ klauna s menom Joey v sebe spájal prvky herectva, tanca, akrobacie i pantomímy. Približne v 19. stor. začali klauni vystupovať najmä v cirkuse, pričom sa vyvinuli viaceré typy: posmešník, akrobat, žonglér s rekvizitami, hudobný klaun (s multiinštrumentálnymi schopnosťami, prípadne hráč na nezvyčajných predmetoch), klauni so zvieratami a i. V cirkuse môžu klauni vystupovať aj vo dvojici alebo v skupine, na vystúpenie využívajú všetky priestory, pričom narúšajú prebiehajúci dej, počas prestávok predvádzajú gagy, prinášajú komentáre a nadväzujú dialóg s publikom. Okrem cirkusu sa klaunovské vystúpenia (klauniády) v súčasnosti odohrávajú aj v divadle, kabarete, vo varieté alebo v bábkovom divadle, princípy klauniády sa uplatnili aj v postavách nemej filmovej grotesky (Ch. Chaplin, dvojica S. Laurel a O. Hardy). K známym cirkusovým klaunom patrili bratia Fratelliniovci, Grock, Španiel Charlie Rivel (vlastným menom Josep Andreu Lasserre, *1896, †1983), Rusi Oleg Popov (*1930) a L. G. Jengibarov. V českom prostredí vynikli v divadelnej úlohe klaunov napr. herci J. Werich a J. Voskovec, ktorí v Osvobozenom divadle (v maskách typovo inšpirovaných líčením A. a F. Fratelliniovcov) stvárňovali typ filozofujúceho intelektuálneho klauna s humorom založeným na majstrovstve slova; v 2. pol. 20. stor. začali tvoriť mímovia L. Fialka, B. Hybner, C. Turba a B. Polívka. Na Slovensku vytvorili mímovia M. Sládek a Miroslav Kasprzyk (*1962) vlastné podoby pantomimickej klauniády. Od 1981 sa na Slovensku organizuje medzinárodný festival Kremnické (pôvodne Slovenské) gagy so špeciálnym zameraním na literárne, hudobné a divadelné klaunovstvo. Špeciálnou skupinou sú tzv. zdravotní klauni, ktorí v nemocniciach a liečebných zariadeniach svojimi vystúpeniami zlepšujú psychický stav dlhodobo hospitalizovaných pacientov, najmä detských.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klaun [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klaun