kladogenéza

Text hesla

kladogenéza [gr.] — evolučná zmena vedúca k vzniku nových taxónov a k nezvratnému štiepeniu vývojových línií počas fylogenézy (fylogenetickými jednotnými základnými celkami kladogenézy sú vetvy – kladus, z gréckeho klados), postupné odštepovanie jedného alebo viacerých nových taxónov od spoločného predka. Jeden z troch základných aspektov historického vývoja organizmov.

Zverejnené v marci 2017.

Kladogenéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kladogeneza