kladielko

Text hesla

kladielko — orgán samičiek hmyzu a niektorých druhov rýb slúžiaci na kladenie vajíčok. Pri hmyze sa rozlišuje pravé kladielko (ovipositor) tvorené končatinovými príveskami ôsmeho a deviateho článku bruška (napr. pri rade rovnokrídlovce, Orthoptera) a nepravé kladielko (oviscapt) tvorené predĺženými zadnými článkami bruška (napr. pri motýľoch druhu Lymantria dispar). Kladielko hmyzu má rozličný tvar (doštičkovitý, šidlovitý, ozubený, pílkovitý) a dĺžku, mnohé druhy blanokrídlovcov ho majú premenené na žihadlo, ktoré slúži na obranu alebo na omračovanie koristi. Pri samiciach niektorých druhov rýb sa môže do kratšieho (napr. pri ovsienke striebristej, Leucaspius delineatus) alebo do dlhšieho (pri lopatke dúhovej, Rhodeus amarus) kladielka v čase rozmnožovania predlžovať močovo-pohlavná bradavka.

Zverejnené v marci 2017.

Kladielko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kladielko