Klačanský, Juraj

Text hesla

Klačanský, Juraj, 29. 5. 1950 Bratislava — slovenský lekár, otorinolaryngológ, syn Ivana Klačanského. R. 1974 – 95 pôsobil na I. otorinolaryngologickej klinike Fakultnej nemocnice a Lekárskej fakulty UK v Bratislave (dnes Univerzitná nemocnica Bratislava; 1990 – 95 prednosta kliniky), medzitým 1982 – 84 v nemocnici v Misuráte (Líbya), 1995 – 2005 na Otorinolaryngologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (prednosta), 2005 – 09 v nemocnici v Abú Zabí (Spojené arabské emiráty), 2009 – 12 prednosta II. otorinolaryngologickej kliniky (od 2013 oddelenie otorinolaryngológie) Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, od 2013 vedúci oddelenia otorinolaryngológie v nemocnici v Abú Zabí; 1995 profesor.

Zaoberá sa najmä chirurgiou stredného ucha, inicioval výrobu stredoušných akrylátových protéz a fibrínového tkanivového lepidla, navrhol originálny typ myringoplastiky s ostrovčekovitým alebo s prstencovitým chrupkovitým transplantátom. Spoluautor viacerých kníh, napr. Špeciálna chirurgia 4, Chirurgia krku a hlavy (1995), a vyše 120 článkov v domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisoch. Člen mnohých domácich a zahraničných odborných spoločností, 1990 – 99 predseda Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Slovenskej lekárskej spoločnosti. Nositeľ mnohých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Klačanský, Juraj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klacansky-juraj