Klačanský, Ivan

Text hesla

Klačanský, Ivan, 21. 11. 1923 Čadca – 21. 11. 2009 Bratislava — slovenský lekár, otorinolaryngológ, otec Juraja Klačanského. R. 1948 – 90 pôsobil na otorinolaryngologickom oddelení Katedry pediatrie II. lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (od 1986 Detská otorinolaryngologická klinika Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou), zakladateľ a 1986 – 90 prednosta kliniky; 1979 DrSc., 1990 profesor.

Zaoberal sa otorinolaryngológiou detského veku, najmä endoskopiou (zostrojil novorodenecký bronchoskop a zaviedol do praxe endoskopiu bronchov u novorodencov), meraním impedancie blanky bubienka, objektívnou audiometriou, papilomatózou hrtana (ako prvý zaviedol v Československu liečbu bradavičnatosti hrtana u detí) a rekonštrukčnými operačnými výkonmi pri vrodených chybách ucha u detí.

Spoluautor viacerých vedeckých monografií, napr. Chirurgia stredného ucha (1954), Príhody a nebezpečenstvá v otorinolaryngológii (1959), Bronchoskopia u novorodenca a dojčaťa (1967), Otorinolaryngológia pre poslucháčov pediatrickej vetvy (1976) a Choroby dýchacích orgánov u detí (1981), vysokoškolských učebníc, napr. Detská otorinolaryngológia (1992), a okolo 115 odborných a vedeckopopulárnych článkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Nositeľ mnohých ocenení a vyznamenaní, napr. Radu Ľ. Štúra II. triedy (2006).

Zverejnené v marci 2017.

Klačanský, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klacansky-ivan