Kjellén, Rudolf

Text hesla

Kjellén [če-], (Johan) Rudolf, 13. 6. 1864 ostrov Torsö – 14. 11. 1922 Uppsala, Švédsko — švédsky politológ a politik. R. 1891 – 1916 pôsobil na novozaloženej univerzite v Göteborgu (1901 profesor politických vied a geografie), od 1916 na univerzite v Uppsale, súčasne 1905 – 08 a 1911 – 17 poslanec švédskeho parlamentu.

V dielach Úvod do švédskej geografie (Inledning till Sveriges geografi, 1900) a Štát ako živá forma (Staten som livsform, 1916) rozvinul koncepciu geopolitiky (autor termínu) a v nadväznosti na myšlienky F. Ratzela (u ktorého študoval), jeho koncept organického štátu (štát je živým geografickým organizmom). Podľa Kjelléna štát a spoločnosť nie sú protiklady, ale tvoria syntézu; štát sa má postarať nielen o právo a poriadok, ale aj o sociálny a ekonomický blahobyt a pokrok. Kjellénova koncepcia, podľa ktorej rozvoj štátu ako živého organizmu nie je možný bez jeho priestorovej expanzie, inšpirovala nemeckého geografa a generála K. E. Haushofera k vytvoreniu teórie tzv. životného priestoru (→ Lebensraum) a školy geopolitického myslenia Geopolitik zdiskreditovanej najmä zdôvodňovaním expanzných plánov nacistického Nemecka. Autor diel Veľmoci v súčasnosti (Samtidens stormakter, 1914), Politické problémy svetovej vojny (Världskrigets politiska problem, 1915) a i., väčšina jeho prác bola preložená do nemčiny.

Popis ilustrácie

Rudolf Kjellén

Text hesla

Kjellén [če-], (Johan) Rudolf, 13. 6. 1864 ostrov Torsö – 14. 11. 1922 Uppsala, Švédsko — švédsky politológ a politik. R. 1891 – 1916 pôsobil na novozaloženej univerzite v Göteborgu (1901 profesor politických vied a geografie), od 1916 na univerzite v Uppsale, súčasne 1905 – 08 a 1911 – 17 poslanec švédskeho parlamentu.

V dielach Úvod do švédskej geografie (Inledning till Sveriges geografi, 1900) a Štát ako živá forma (Staten som livsform, 1916) rozvinul koncepciu geopolitiky (autor termínu) a v nadväznosti na myšlienky F. Ratzela (u ktorého študoval), jeho koncept organického štátu (štát je živým geografickým organizmom). Podľa Kjelléna štát a spoločnosť nie sú protiklady, ale tvoria syntézu; štát sa má postarať nielen o právo a poriadok, ale aj o sociálny a ekonomický blahobyt a pokrok. Kjellénova koncepcia, podľa ktorej rozvoj štátu ako živého organizmu nie je možný bez jeho priestorovej expanzie, inšpirovala nemeckého geografa a generála K. E. Haushofera k vytvoreniu teórie tzv. životného priestoru (→ Lebensraum) a školy geopolitického myslenia Geopolitik zdiskreditovanej najmä zdôvodňovaním expanzných plánov nacistického Nemecka. Autor diel Veľmoci v súčasnosti (Samtidens stormakter, 1914), Politické problémy svetovej vojny (Världskrigets politiska problem, 1915) a i., väčšina jeho prác bola preložená do nemčiny.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kjellén, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kjellen-rudolf