kiviotvaré

Popis ilustrácie

Kivi južný

Text hesla

kiviotvaré, Apterygiformes — rad z triedy vtáky (Aves). Stredne veľké nelietavé vtáky žijúce na Novom Zélande. Majú zvyčajne hnedé alebo sivohnedé hrubé vlasovité perie, dlhý mierne zahnutý ohybný zobák s otvorenými nozdrami na konci (majú dokonalý čuch, ktorý využívajú pri vyhľadávaní potravy, najmä pôdnych bezstavovcov), hrudnú kosť bez hrebeňa, zakrpatené, 4 – 5 cm dlhé krídla, úplne redukovaný chvost a krátke silné trojprsté nohy, ktoré používajú na beh, hrabanie alebo na obranu. Kiviotvaré sú najmenšie bežce, žijú v lesoch a krovitých porastoch, živia sa semenami, plodmi, ale najmä pôdnymi bezstavovcami; aktívne sú prevažne v noci. Hniezdia v diere, ktorú vyhrabe zvyčajne samec; samica znáša 1 – 3 žltasté vajcia s hmotnosťou okolo 0,5 kg, na ktorých 2 – 3 mesiace sedí samec.

Patrí sem jediná čeľaď kiviovité (Apterygidae) s jediným rodom kivi (Apteryx) s piatimi druhmi, z ktorých najznámejší je kivi južný (Apteryx australis) so sivohnedým perím s hrdzavým nádychom.

Zverejnené v marci 2017.

Kiviotvaré [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiviotvare