Kitao Šigemasa

Popis ilustrácie

Kitao Šigemasa: Ôsmy mesiac, 1768 – 72, Rijksmuseum, Amsterdam

Text hesla

Kitao Šigemasa, aj Kitabatake Kanetomo, Karan, Kósuisai, 1739 Edo, dnes Tokio – 1820 tamže — japonský grafik a ilustrátor, významný predstaviteľ umenia drevorezu ukijo-e. Bol samouk, čo bolo medzi tvorcami ukijo-e výnimočné. V ranej tvorbe vytváral dvojfarebné tlače (benizurie) a portréty hercov (jakuša-e), od pol. 60. rokov 18. stor. aj plnofarebné tzv. brokátové tlače (nišikie). Preslávil sa ako ilustrátor, ilustroval množstvo kníh a významne ovplyvnil knižnú ilustráciu v Japonsku v posledných desaťročiach 18. stor. V jeho dielni študovali viacerí grafici a ilustrátori, založil školu ilustrátorov, ktorá sa označuje ako škola Kitao.

Zverejnené v marci 2017.

Kitao Šigemasa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitao-sigemasa