Kitaj, Roland Brooks

Text hesla

Kitaj, Roland Brooks, 29. 10. 1932 Chagrin Falls, Ohio – 21. 10. 2007 Los Angeles, Kalifornia — americký maliar, grafik a kresliar. Od konca 50. rokov 20. stor. žil v Spojenom kráľovstve, 1997 sa vrátil do USA. Jeho rané diela sú charakteristické silným vplyvom surrealizmu (Tarotové variácie, 1958). Na začiatku 60. rokov sa sústredil na naratívne figurálne kompozície založené na kolážovom prístupe kombinovania rozličných fragmentov (Červený banket, 1961; I. Babel s S. M. Buďonným na koňoch, 1962). Vytvoril originálny maliarsky štýl ovplyvnený americkým pop-artom (jeho diela výrazne ovplyvnili vývin pop-artu v Spojenom kráľovstve) i abstraktným expresionizmom. Inšpiroval sa surrealizmom, postimpresionizmom, literatúrou (najmä dielami F. Kafku), európskymi dejinami (holokaustom), francúzskym maliarstvom 19. stor., dejinami umenia a ikonológiou.

Zverejnené v marci 2017.

Kitaj, Roland Brooks [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitaj-roland-brooks