Kirschner, Miloš

Text hesla

Kirschner [kirš-], Miloš, 16. 3. 1927 Praha – 2. 7. 1996 tamže — český bábkoherec, režisér a autor bábkových hier. Od 1951 člen Divadla Spejbla a Hurvínka v Prahe. Nadviazal na odkaz J. Skupu, po ktorého smrti (1957) sa stal jeho nástupcom a riaditeľom divadla (1966 – 96). V 50. rokoch 20. stor. rozvinul pod Skupovým vedením hlasové schopnosti a herecký talent na interpretáciu bábok (otca a syna) Spejbla a Hurvínka. Autorsky spolupracoval na hrách pre tieto typy bábok, čím napomohol ich ďalší divadelný rozvoj (hry Šestý den je sobota, 1957; Srdeční metamorfóry, 1964; Amorosiáda, 1966; a i.). Zaslúžil sa o popularitu Spejbla a Hurvínka i v zahraničí (Nemecko, Spojené kráľovstvo, Austrália, Japonsko a i.).

Text hesla

Kirschner [kirš-], Miloš, 16. 3. 1927 Praha – 2. 7. 1996 tamže — český bábkoherec, režisér a autor bábkových hier. Od 1951 člen Divadla Spejbla a Hurvínka v Prahe. Nadviazal na odkaz J. Skupu, po ktorého smrti (1957) sa stal jeho nástupcom a riaditeľom divadla (1966 – 96). V 50. rokoch 20. stor. rozvinul pod Skupovým vedením hlasové schopnosti a herecký talent na interpretáciu bábok (otca a syna) Spejbla a Hurvínka. Autorsky spolupracoval na hrách pre tieto typy bábok, čím napomohol ich ďalší divadelný rozvoj (hry Šestý den je sobota, 1957; Srdeční metamorfóry, 1964; Amorosiáda, 1966; a i.). Zaslúžil sa o popularitu Spejbla a Hurvínka i v zahraničí (Nemecko, Spojené kráľovstvo, Austrália, Japonsko a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Kirschner, Miloš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirschner-milos