Kirschläger, Rudolf

Text hesla

Kirschläger [-šlé-], Rudolf, 20. 3. 1915 Niederkappel, Horné Rakúsko – 30. 3. 2000 Viedeň — rakúsky právnik, politik a diplomat, prezident (1974 – 86). Počas štúdia práva na univerzite vo Viedni odmietol vstúpiť do NSDAP a po anšluse Rakúska (1938) musel štúdium prerušiť (absolvoval 1940). Počas 2. svetovej vojny sa zúčastnil bojov ako vojak Wehrmachtu na západnom i na východnom fronte, 1945 bol ranený. R. 1947 – 54 sudca okresného súdu vo Viedni, od 1954 právny expert na ministerstve zahraničných vecí, 1956 – 66 vedúci jeho medzinárodnoprávneho oddelenia. R. 1955 sa zúčastnil na rokovaniach v Moskve, kde sa ako spoluautor Rakúskej štátnej zmluvy o obnovení Rakúska ako suverénneho štátu podieľal na jej schválení. R. 1967 – 70 veľvyslanec v ČSSR, v období Pražskej jari zohral významnú úlohu v rámci poskytnutia pomoci československým občanom pri emigrácii. R. 1970 – 74 minister zahraničných vecí vo vláde B. Kreiského. R. 1974 ako kandidát SPÖ (hoci nestraník) zvolený za spolkového prezidenta (znovuzvolený 1980), v úrade do 1986.

Text hesla

Kirschläger [-šlé-], Rudolf, 20. 3. 1915 Niederkappel, Horné Rakúsko – 30. 3. 2000 Viedeň — rakúsky právnik, politik a diplomat, prezident (1974 – 86). Počas štúdia práva na univerzite vo Viedni odmietol vstúpiť do NSDAP a po anšluse Rakúska (1938) musel štúdium prerušiť (absolvoval 1940). Počas 2. svetovej vojny sa zúčastnil bojov ako vojak Wehrmachtu na západnom i na východnom fronte, 1945 bol ranený. R. 1947 – 54 sudca okresného súdu vo Viedni, od 1954 právny expert na ministerstve zahraničných vecí, 1956 – 66 vedúci jeho medzinárodnoprávneho oddelenia. R. 1955 sa zúčastnil na rokovaniach v Moskve, kde sa ako spoluautor Rakúskej štátnej zmluvy o obnovení Rakúska ako suverénneho štátu podieľal na jej schválení. R. 1967 – 70 veľvyslanec v ČSSR, v období Pražskej jari zohral významnú úlohu v rámci poskytnutia pomoci československým občanom pri emigrácii. R. 1970 – 74 minister zahraničných vecí vo vláde B. Kreiského. R. 1974 ako kandidát SPÖ (hoci nestraník) zvolený za spolkového prezidenta (znovuzvolený 1980), v úrade do 1986.

Zverejnené v marci 2017.

Kirschläger, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirschlager-rudolf