Kiprenskij, Orest Adamovič

Text hesla

Kiprenskij, Orest Adamovič, 24. 3. 1782 usadlosť Nežnevskaja, dnes Nežnovo v blízkosti obce Koporie (asi 100 km záp. od Petrohradu) — 17. 10. 1836 Rím — ruský maliar a kresliar. Študoval historické maliarstvo na akadémii v Petrohrade. Začiatkom 19. stor. sa preslávil ako portrétista, patril k najvýznamnejším portrétistom obdobia romantizmu v Rusku. Vo svojich portrétoch sa nesústreďoval na sociálny status modelu, ale na jeho vnútorný svet a prežívanie v duchu romantickej reprezentácie portrétovaného (Alexej Romanovič Tomilov, 1808), vytvoril však aj množstvo portrétov na oficiálnu objednávku (Gróf D. N. Šeremetev, 1824). Maľoval najmä lyrické, intímne ladené portréty charakteristické eleganciou, hrou svetla a tieňa a energickou maliarskou technikou, ktorá vyvoláva dojem pohybu portrétovaného. Vrcholným obdobím jeho tvorby boli 20. roky 19. stor., keď okrem iného namaľoval majstrovský portrét A. S. Puškina (1827). Vytvoril aj množstvo autoportétov, v ktorých ako jeden z prvých maliarov v Rusku skúmal svoju osobnosť (Autoportrét, 1820). R. 1817 – 23 a od 1828 žil v Taliansku, kde maľoval portréty a idylické žánrové obrazy (žánrové elementy uplatnil aj ako súčasť pozadia portrétov).

Popis ilustrácie

Orest Adamovič Kiprenskij: autoportrét, 1828, Tretiakovská štátna galéria, Moskva

Zverejnené v marci 2017.

Kiprenskij, Orest Adamovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiprenskij-orest-adamovic