King, Phillip

Text hesla

King, Phillip, sir (1974), 1. 5. 1934 Cheredine, dnes súčasť mesta Tunis, Tunisko — britský sochár. Jeho tvorbu výrazne ovplyvnili A. Caro a E. Paolozzi. Preslávil sa v 60. rokoch 20. stor. ako najvýznamnejší predstaviteľ tzv. Novej generácie (New Generation), skupiny mladých britských umelcov ovplyvnených op-artom, pop-artom a súdobým abstraktným výtvarným umením.

V 60. rokoch 20. stor. vytváral polychrómované abstraktné geometrické sochy z plastov, kovových plátov a laminátu, v ktorých bol významným prvkom tvar kužeľa (Ružový púčik, 1962; A vtáci začali spievať, 1964). Neskôr používal aj prírodné materiály (drevo, kov), z ktorých vytváral zložité kompozície výrazných farieb. Významná je jeho pedagogická činnosť, pôsobil na viacerých umeleckých školách (1959 – 80 na Saint Martin’s School of Art, 1980 – 90 profesor sochárstva na Royal College of Art, 1990 – 99 profesor na Royal Academy Schools v Londýne). R. 1999 – 2004 prezident Kráľovskej akadémie umení (Royal Academy of Arts) v Londýne. R. 1969 získalo jeho dielo Brzda hlavnú cenu na výstave Socha piešťanských parkov.

Zverejnené v marci 2017.

King, Phillip [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/king-phillip