kinematografia

Text hesla

kinematografia [gr.] —

1. film. tvorba — súhrnný pojem na označenie celej technickej, umeleckej a organizačnej stránky vzniku filmových diel a ich šírenia (→ film, význam 3);

2. skupina filmových diel, ktoré vznikli v určitom čase (napr. medzivojnová kinematografia, povojnová kinematografia) alebo sa viažu na určitú kultúru, národ, resp. na teritórium (európska kinematografia, juhoamerická kinematografia, národné kinematografie, svetová kinematografia).

Zverejnené v marci 2017.

Kinematografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kinematografia