Kimpa Vita

Text hesla

Kimpa Vita, aj Kimpa Mvita, Tsimpa Vita, Beatriz, Donna Beatrice, asi 1682 alebo 1684 – 1706 — konžská prorokyňa, zakladateľka a vodkyňa afrokresťanského hnutia nazývaného antonianizmus. Pochádzala z aristokratickej rodiny etnickej skupiny Kongov (Bakongov), ktorej členovia vyznávali domáci kult kimpasi zameraný na uzdravovanie, mala sa stať liečiteľkou a šamankou (nganga marinda). Krátko po narodení bola pokrstená, ku kresťanstvu sa však priklonila až neskôr pod vplyvom afrokresťanských kazateľov.

R. 1704 mala počas ťažkej choroby vízie, podľa ktorých sa do nej prevtelil sv. Anton Paduánsky (odtiaľ názov hnutia) a prostredníctvom nej požadoval obnovu Konžskej ríše a konžskej spoločnosti sužovanej vojenskými konfliktmi a portugalským obchodom s otrokmi. Kázňami šírila vlastnú verziu kresťanstva (spojenie kresťanských prvkov a elementov afrických náboženstiev) a ničila pohanské idoly. Hlásala, že Ježiš Kristus, Mária i sv. František pochádzajú z Konžskej ríše, čím si získala množstvo prívržencov. Hnutie antonianistov sa tak stalo aj prejavom odporu proti cudzím misionárom a portugalskej nadvláde. R. 1705 sa usadila v opustenom hlavnom meste Konžskej ríše M’banza Kongo (aj São Salvador de Congo) a vyzvala konžského kráľa Pedra IV. (Nsaku a Mvemba, vládol 1695 – 1718), aby sa do M’banzy Konga vrátil a znova zjednotil kráľovstvo, ktoré sa po porážke Kongov v bitke pri Ambuíle (mesto v provincii Uíge v dnešnej Angole, 1665) rozpadlo na niekoľko súperiacich štátikov. R. 1706 bola kráľovskými vojenskými oddielmi zadržaná, na podnet portugalsých kapucínskych mníchov Bernarda da Gallo (†1717) a Lorenza da Lucca (*1666, †1723) obvinená z kacírstva a bosoráctva, odsúdená a upálená na hranici. Jej učenie, ktoré vyrástlo z tradícií rímskokatolíckej cirkvi v Konžskej ríši, sa stalo predchodcom afrických nezávislých cirkví, ako aj náboženských hnutí 19. – 21. stor. Bolo ním inšpirované aj konžské výtvarné umenie (svätci zobrazovaní v podobe čiernych Afričanov).

Zverejnené v marci 2017.

Kimpa Vita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kimpa-vita