Kienholz, Edward

Text hesla

Kienholz [kínholc], Edward, 23. 10. 1927 Fairfield, Washington – 10. 6. 1994 Hope, Idaho — americký sochár. R. 1956 otvoril Now Gallery a 1957 Ferus Gallery v Los Angeles, ktorá bola významným centrom dobového umeleckého života. V 50. rokoch 20. stor. sa venoval reliéfnej maľbe a kolážam, v ktorých skúmal koncept krásy, a od konca 50. rokov 20. stor. výlučne sochárstvu, pričom vytváral asambláže z odhodených predmetov nájdených na ulici. Od začiatku 60. rokov 20. stor. sa sústreďoval na tvorbu veľkorozmerných environmentov, ktoré poňal ako asambláže zložené z reálnych predmetov tvoriacich určité konkrétne prostredie (Roxy’s, 1961; Čakanie, 1964 – 65; Štátna nemocnica, 1966). Tieto asambláže s výrazne ironickým a kritickým charakterom sú koncipované ako reálne, detailne stvárnené prostredia zariadené nábytkom a doplnené surreálne poňatými figúrami. Vo svojej tvorbe kritizoval niektoré aspekty modernej spoločnosti (chudoba, chamtivosť, korupcia, rasizmus), od 1972 vytváral diela v spolupráci s manželkou Nancy Reddinovou Kienholzovou (Reddin Kienholz, *1943).

Zverejnené v marci 2017.

Kienholz, Edward [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kienholz-edward