Khama, Seretse

Text hesla

Khama, Seretse (Goitsebeng Maphiri), sir (1966), 1. 7. 1921 Serowe – 13. 7. 1980 Gaborone — botswanský politik. Pochádzal z rodiny vládcov tswanského kmeňa Mangwatov (Ngwatov), vnuk vládcu (kgosiho) Khamu III. (*1835, †1923), na ktorého žiadosť zriadilo Spojené kráľovstvo na území dnešnej Botswany britský protektorát Bečuánsko (1885), syn Sekgomu II. (*1869, †1925), po ktorého smrti sa ako 4-ročný stal vládcom.

Študoval na univerzite Fort Hare v meste Alice v Južnej Afrike a na Oxfordskej univerzite (Balliol College) v Spojenom kráľovstve. R. 1948 sa oženil s Angličankou Ruth Williamsovou (Williams; *1923, †2002), čím porušil pravidlá rasovej segregácie; s manželstvom spočiatku nesúhlasila rada starších jeho kmeňa ani Južná Afrika, od ktorej bolo Bečuánsko v tom čase hospodársky závislé a v ktorej už platil apartheid a zákaz zmiešaných manželstiev, prípadom sa zaoberal i britský parlament, ktorý mu 1950 zakázal vrátiť sa do Bečuánska, kým sa nevzdá nárokov na trón. R. 1956 sa práva na trón vzdal a ako súkromnej osobe mu bolo povolené vrátiť sa spolu s manželkou do Bečuánska. Do miestnej politiky vstúpil 1961 založením Demokratickej strany Bečuánska (Bechuanaland Democratic Party, dnes Demokratická strana Botswany, Botswana Democratic Party, BDP) usilujúcej sa o získanie nezávislosti krajiny. R. 1965 sa po vyhratých voľbách stal premiérom, Bečuánsko 30. 9. 1966 vyhlásilo pod názvom Botswana nezávislosť v rámci Spoločenstva národov (Commonwealth) a Khama sa stal prvým prezidentom krajiny. Po objavení bohatých nálezísk diamantov v krajine (1967) sa tento potenciál usiloval využiť na jej rozvoj. Presadzoval liberálnu demokraciu, boj s korupciou i opatrenia na podporu ekonomického rozvoja. Počas jeho pôsobenia v úrade prezidenta (do 1980) sa Botswana zmenila z jednej z najchudobnejších krajín sveta na jednu z krajín s najrýchlejšie rastúcou ekonomikou. Príjmy z exportu diamantov, medi a i. komodít boli investované do infraštruktúry, zdravotníctva a školstva. Khama sa angažoval i v rokovaniach o ukončení občianskej vojny v Južnej Rodézii (dnes Zimbabwe) a pri hľadaní politického riešenia pre Juhozápadnú Afriku (dnes Namíbia).

Zverejnené v marci 2017.

Khama, Seretse [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/khama-seretse