Kezilahabi, Euphrase

Text hesla

Kezilahabi, Euphrase, 13. 4. 1944 Namagondo, ostrov Ukerewe, región Mwanza — tanzánijský spisovateľ píšuci po swahilsky. Študoval na univerzite v Dar es Salaame a v USA na Wisconsinskej univerzite v Madisone (Wisconsin). Po štúdiách pôsobil ako učiteľ na rôznych školách v Tanzánii a na univerzite v Dar es Salaame, od 2003 na Botswanskej univerzite v Gaborone. Debutoval románom Rosa Mistika (R. M., 1971), umeleckú zrelosť dosiahol románom Nepodarenec (Kichwamaji, 1974). V románe Svet je bojové pole (Dunia uwamja wa fujo, 1975) sa inšpiroval politickými zmenami po prijatí ideológie afrického socializmu (→ ujamaa) v Tanzánii, podobného zamerania sú aj politickosatirický román Hadia koža (Gamba la nyoka, 1979), viaceré poviedky publikované časopisecky i v rôznych antológiách, ako aj divadelná hra Marxove kraťasy (Kaptula la Marx, 1996). Autor zbierok poézie Bolesť (Kichomi, 1974) a Vojdite, prosím (Karibu Ndani, 1988), v ktorých ako prvý vo swahilskej poézii použil voľný verš.

Zverejnené v marci 2017.

Kezilahabi, Euphrase [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kezilahabi-euphrase