kevlar

Popis ilustrácie

Kevlar, štruktúra polymérnych reťazcov poly(p-fenyléntereftalamidu) viazaných vodíkovými väzbami

Text hesla

kevlar [umelé slovo] — obchodné označenie syntetického vlákna vyrobeného z poly(p-fenyléntereftalamidu), polyméru zo skupiny aramidov. Po zvláknení sú makromolekuly tohto polyméru vo vlákne veľmi pravidelne radiálne usporiadané a navzájom viazané vodíkovými väzbami, vďaka čomu je vlákno mimoriadne pevné a pružné. Odoláva veľmi nízkym aj vysokým teplotám, taví sa až pri 600 °C.

Prvýkrát ho pripravila 1965 Stephanie Luise Kwoleková (Kwolek, *1923, †2014) v laboratóriu americkej spoločnosti DuPont. R. 1978 začala rovnaké vlákno s názvom Twaron vyrábať spoločnosť Akzo. Príslušný polymér sa vyrába polykondenzačnou reakciou dichloridu kyseliny tereftalovej s p-fenyléndiamínom v N-metylpyrolidóne, po reakcii sa roztok pretláča tryskou cez vrstvu vzduchu do vody a následne sa vlákno predlžuje pri teplote 300 – 400 °C.

Kevlar sa používa na vystuženie pneumatík lietadiel a raketoplánov, na ochranné pracovné pomôcky, laná, nepriestrelné vesty, rôzne športové potreby ap. S epoxidovou živicou tvorí veľmi pevné ľahké laminované materiály (kompozity, → kompozitné materiály), z ktorých sa vyrábajú napr. listy vrtuľníkových rotorov.

Zverejnené v marci 2017.

Kevlar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kevlar