kevír

Text hesla

kevír [perzsky] — názov soľnej depresie v Iráne; v staršej geologickej literatúre označenie akejkoľvek soľnej depresie.

Zverejnené v marci 2017.

Kevír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kevir