ketoacidóza

Text hesla

ketoacidóza [gr. + lat.], ketóza — metabolická acidóza podmienená zvýšenou tvorbou a hromadením ketolátok v telových tekutinách. V prípade, že tvorba ketolátok prevýši ich využitie v tkanivách (predovšetkým v kostrovom svalstve), začínajú sa hromadiť a zvyšuje sa ich hladina v krvi (→ ketonémia) a v moči (→ ketonúria). Koncentrácia ketolátok stúpa pri nedostatku glukózy (nedostatok inzulínu blokuje využitie glukózy v tkanivách), preto je ketoacidóza typickou akútnou komplikáciou cukrovky 1. typu (diabetická ketoacidóza), ktorá môže prerásť až do ketoacidotickej kómy. Ketoacidóza sa môže vyskytnúť aj pri dlhšom hladovaní, pri chronickom alkoholizme alebo po dlhodobej telesnej záťaži. Charakteristickými príznakmi bývajú hlboké zrýchlené dýchanie a acetónový zápach z úst.

Zverejnené v marci 2017.

Ketoacidóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ketoacidoza