kesónová choroba

Text hesla

kesónová choroba — choroba z dekompresie. Plynová embólia dusíkom po rýchlej dekompresii postihujúca predovšetkým ľudí pracujúcich v prostredí stlačeného vzduchu v kesónoch (podľa toho nazvaná), pretlakových komorách alebo v potápačských zvonoch, potápačov pri rýchlom výstupe z veľkých hĺbok, ako aj letcov pri rýchlom výstupe do výšok bez pretlakovej kabíny. Pri náhlom poklese tlaku sa dusík (inertný plyn, ktorý sa v tkanivách ani v krvi neviaže) môže uvoľniť v podobe bubliniek, ktoré spôsobujú embóliu ciev (mechanické upchatie).

Príznaky kesónovej choroby závisia od toho, ktoré orgány plynová embólia postihla, pričom najčastejšie sú postihnuté kĺby a veľké kosti, kde sa prejaví bolesťami buď hneď po dekompresii, alebo do 12 hodín. Ďalšími príznakmi sú bolesti hlavy a žalúdka, svrbenie kože a parestézia, závraty, dušnosť, kašeľ, vracanie, niekedy až zlyhanie krvného obehu. Menej časté sú plynová embólia koronárnych ciev, ktorá sa klinicky prejavuje prudkými anginóznymi bolesťami (→ angina pectoris), a plynová embólia mozgu (najzávažnejšia), ktorá vzniká ihneď po dekompresii a prejavuje sa vo forme Jakcsonových záchvatov (prudké zášklby svalstva postupujúce zväčša od periférie k hlave; → epileptický záchvat). Liečba: rekompresia (pacienta treba umiestniť do pretlakovej komory a zvýšiť v nej tlak na hodnotu, akej bol vystavený, po vymiznutí všetkých príznakov tlak znižovať pomalšie, ako je predpísané pri dekompresii po práci). Prevencia spočíva v dodržiavaní času predpísaného na dekompresiu. Po prekonaní mozgovej embólie sa zdržiavanie v pretlakovom prostredí už neodporúča.

Zverejnené v marci 2017.

Kesónová choroba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kesonova-choroba