Kern, Peter Július

Popis ilustrácie

Peter Július Kern: Vlastný portrét, 1953, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš

Popis ilustrácie

Peter Július Kern: Osamelá, 1923, Slovenská národná galéria

Text hesla

Kern, Peter Július, 31. 1. 1881 Palúdzka, dnes časť Liptovského Mikuláša – 25. 3. 1963 tamže, pochovaný v mestskej časti Palúdzka, časť Močiare, v záhrade svojho domu — slovenský maliar a reštaurátor, otec M. Kerna. R. 1896 – 1901 študoval maliarstvo na Umeleckopriemyslovej škole v Budapešti, 1913 absolvoval študijný pobyt v Mníchove. Vo svojej ranej krajinárskej tvorbe bol ovplyvnený impresionizmom (najmä jeho špecifickou stredoeurópskou formou – luminizmom), pričom kombinoval analytický prístup ku krajine (krajina ako predmet experimentálneho pozorovania prírody) s hľadaním jej nadčasovosti ovplyvneným secesným dekorativizmom (Jeseň, 1899; Po búrke, 1899; Jesenná symfónia, 1906). Od zač. 20. rokov 20. stor. maľoval idylické krajiny ikonograficky obohatené figúrami (Slovenská balada, 1920 – 25; Osamelá, 1923). V jeho neskorších dielach prevládol realizmus ovplyvnený štúdiom maliarskych techník starých majstrov, čo sa prejavilo najmä v jeho akademicky poňatých portrétoch. Maľoval portréty, krajiny, ľudovožánrové idylické symbolistické figurálne kompozície a zátišia. Od ukončenia štúdia sa intenzívne venoval aj reštaurátorskej a konzervátorskej tvorbe, sústredil sa najmä na obnovu a záchranu stredovekých nástenných malieb (kostoly v Čeríne, Chyžnom, Šiveticiach, Žehre a i.). Zastával názor, že pamiatky je nutné zakonzervovať v podobe, v akej sa zachovali, pričom by sa nemal narušiť ich pôvodný slohový charakter. Významná bola aj jeho organizátorská činnosť (1920 spoluzakladateľ a prvý tajomník Spolku slovenských umelcov).

Zverejnené v marci 2017.

Kern, Peter Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kern-peter-julius