Kern, Michal

Popis ilustrácie

Michal Kern: Vytvoril som líniu, 1982, Slovenská národná galéria

Text hesla

Kern, Michal, 1. 5. 1938 Žilina – 1. 10. 1994 Liptovský Mikuláš — slovenský výtvarný umelec, syn P. J. Kerna. R. 1956 – 62 študoval figurálnu maľbu u J. Mudrocha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, uskutočnil viacero študijných ciest (1960 – 92; Spojené kráľovstvo, Belgicko, Francúzsko, Japonsko, ZSSR a i.).

Popredný predstaviteľ slovenskej neoficiálnej výtvarnej scény 70. – 80. rokov 20. stor., jeden zo zakladateľov land-artu na Slovensku. Po úvodnom období konkretizmu v 2. pol. 60. – zač. 70. rokov 20. stor. sa priklonil ku konceptuálnej a k akčnej tvorbe, pričom začal realizovať akcie v prírode (Hra s kockami, 1975), ktoré fotograficky zaznamenával a kombinoval s textom a kresbou. K prírode prenikal postupne – od ekologických tém cez jej pozorovanie (cyklus Zrkadlenie, od 1976), vstup do nej (Vytvoril som líniu, od 1980) až po hľadanie symbolického splynutia (Prvý sneh, prvý dotyk, prvá stopa, 1983). Aktívne participoval na formovaní súdobej slovenskej výtvarnej scény, slovenskému umeleckému prostrediu sprostredkoval hlbšie poznanie neoficiálnej moskovskej výtvarnej scény, prispel k osobitej polohe umenia v prírode a k vývinu konceptuálnej fotografie na Slovensku. Jeho tvorba bola predčasne ukončená 1994 po úraze, ktorý utrpel 1992; jej posledné obdobie predstavujú cykly Holokaust a Kresby z jaskyne (od 1989). Pochovaný je v záhrade domu po otcovi v mestskej časti Liptovského Mikuláša Palúdzka, časť Močiare.

Zverejnené v marci 2017.

Kern, Michal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kern-michal