Kerkrade

Popis ilustrácie

Hrad Erenstein, 14. storočie

Text hesla

Kerkrade — mesto v juhových. Holandsku v provincii Limburg na hranici s Nemeckom; 49-tis. obyvateľov (2013). V minulosti stredisko ťažby uhlia (1965 – 75 boli bane v celom Limburgu postupne zatvárané). Mesto vzniklo 1816 (po vytvorení Spojeného nizozemského kráľovstva a vytýčení hranice medzi ním a Pruskom) rozdelením mesta Herzogenrath na Kerkrade a Herzogenrath (dnes v Nemecku; až do 1. svetovej vojny však obidve časti pôvodného mesta hranica fakticky neoddeľovala). Osídlenie vzniklo v okolí kostola založeného okolo 1000, začiatkom 12. stor. tam boli založené kláštor (Rolduc, aj Rode, neskoršie opátstvo Kloosterrade) a hrad (castrum Rodense, písomne doložený 1104; dnes Burg Rode, súčasť Herzogenrathu). Kerkrade (Herzogenrath) patrilo k najstarším európskym banským mestám, predstavovalo významné centrum ťažby uhlia (ťažba písomne doložená 1113, bane boli zatvorené 1965), 1282 písomne doložené ako ’s-Hertogenrade (pri udelení mincového práva); v 14. stor. tadiaľ viedla významná obchodná cesta a bol tam postavený strážny hrad. V 15. stor. patrilo mesto Burgundsku, od 1477 Habsburgovcom, 1794 – 1814 Francúzsku, 1815 – 16 Prusku. Stavebné pamiatky: kláštorný komplex Rolduc s kostolom (založený 1104, kostol 1106; v 16., 17., 19. a 20. stor. viackrát obnovený; v komplexe je dnes rímskokatolícky kňazský seminár, hotel a konferenčné centrum), Kostol sv. Lamberta (1108, 1702 opravený, 1842 bola zbúraná loď a nahradená novou v neoklasicistickom štýle, 1956 rozšírený), hrad Erenstein (14. stor., v 1. polovici 18. stor. prestavaný, v 2. polovici 20. stor. rekonštruovaný; dnes prírodovedné a regionálne múzeum), trojloďový gotický halový Malý kostol Jána Krstiteľa (začiatkom 16. stor. na mieste pôvodného pravdepodobne z 10. alebo 11. stor.), banská ťažná veža (1907), radnica 1912 – 13.

Zverejnené v marci 2017.

Kerkrade [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerkrade