kerčské vázy

Text hesla

kerčské vázy — grécke antické červenofigúrové vázy (→ červenofigúrová keramika) zo 4. stor. pred n. l. nazvané podľa mesta Kerč na Kryme (antický Pantikapaion), kde boli objavené.

Termín bol zavedený v 2. pol. 19. stor., v súčasnosti sa považuje za nesprávny a zastaraný; v odbornej literatúre sa však niekedy termín kerčské vázy, respektíve kerčský štýl, používa na označenie gréckych váz, ktoré pochádzali z Atiky (a boli určené najmä na vývoz), vznikli po období pôsobenia maliara váz Meidia (pôsobil okolo 420 – okolo 400 pred n. l.) a presný dátum ich vzniku i atribúcia nie sú vyjasnené. K najčastejším druhom kerčských váz patria pelika, hydria, zvonový kráter a kráter kalyx. Ich štýl je typický novými technológiami, ktoré inovovali atickú červenofigúrovú keramiku (využitie reliéfu, ktorý zvýraznil určité časti postáv, používanie väčšej farebnej škály a zlata vo výzdobe), ako aj štylistickými a kompozičnými inováciami.

Zverejnené v marci 2017.

Kerčské vázy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kercske-vazy