kenská literatúra

Text hesla

kenská literatúra — literatúra napísaná vo swahilčine, v angličtine a v lokálnych afrických jazykoch autormi pochádzajúcimi z územia dnešnej Kene. Patrí sem aj orálna literatúra, ktorá má dlhú tradíciu a zachovala sa v lokálnych jazykoch, ako aj písaná literárna tvorba vo swahilčine (najmä poézia a kroniky); najstaršie zachované literárne pamiatky pochádzajú z 18. stor. K najznámejším swahilským dielam patrí epos Príbeh o Tambuke (Utendi wa Tambuka, 1728) ktorý napísal Mwengo (18. stor.) na dvore sultána mesta Pate na rovnomennom ostrove. Najvýznamnejším súčasným spisovateľom píšucim po anglicky je kikujský prozaik, dramatik, literárny kritik a esejista Ngũgĩ wa Thiong'o, ktorého prvý román Neplač, dieťa (Weep Not, Child, 1964) je prvým po anglicky napísaným východoafrickým románom. K významným autorom píšucim po anglicky patria aj Grace Ogotová (Ogot, *1930, †2015), Meja Mwangi (*1948), Margaret Ogolová (Ogola; *1958, †2011) a Binyavanga Wainaina (*1971), k autorom píšucim po swahilsky patria básnici Nassir Juma Bhalo (*1942, †2014), ktorý bol známy aj ako hudobník (v hudobnom žánri taarab), Abdilatif Abdalla (*1946) a Ahmed Sheikh Nabahany (*1927), z prozaikov je najznámejší Kyallo Wadi Watimila (*1965), ktorý debutoval románom Moc modlitby (Nguvu ya Sala, 1999).

Zverejnené v marci 2017.

Kenská literatúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kenska-literatura