Kendrew, John Cowdery

Popis ilustrácie

John Cowdery Kendrew

Text hesla

Kendrew [-drú], John Cowdery, sir (od 1974), 24. 3. 1917, Oxford – 23. 8. 1997, Cambridge — britský biochemik a kryštalograf.

V rokoch 1936 – 39 študoval na Trinity College Cambridgeskej univerzity, počas 2. svetovej vojny slúžil na veliteľstve britských Kráľovských vzdušných síl (angl. Royal Air Force, RAF). V rokoch 1946 – 49 absolvoval na Cambridgeskej univerzite postgraduálne štúdium pod vedením Williama Lawrencea Bragga, počas ktorého nadviazal spoluprácu s Maxom Ferdinandom Perutzom. V rokoch 1946 – 47 bol spoluzakladateľom výskumného oddelenia zameraného na štúdium molekulárnej štruktúry biologických systémov (od 1967 Laboratórium molekulárnej biológie), v roku 1974 spoluzakladateľom Európskeho laboratória molekulárnej biológie (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) v Heidelbergu, v rokoch 1974 – 82 jeho riaditeľom, v období 1981 – 87 bol prezidentom Saint John’s College Oxfordskej univerzity.

Zaoberal sa štruktúrou proteínov, najmä röntgenovou štruktúrnou analýzou myoglobínu. V roku 1957 vytvoril trojrozmerný model myoglobínu. Jeho vedecká práca značne prispela k rozvoju molekulárneho výskumu živých systémov.

Kendrew bol spoluzakladateľom (1964) Európskej organizácie molekulárnej biológie (European Molecular Biology Organization, EMBO), zakladateľom (1959) a vedúcim redaktorom (1959 – 87) vedeckého časopisu Journal of Molecular Biology. V roku 1962 získal spolu s M. F. Perutzom Nobelovu cenu za chémiu za výskum štruktúry globulárnych proteínov.

Zverejnené v marci 2017.

Kendrew, John Cowdery [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kendrew-john-cowdery