keltský kríž

Popis ilustrácie

Keltský kríž na cintoríne zaniknutého opátstva Monasterboice v grófstve Louth, Írsko, 10. stor., rytina Jamesa Duffielda Hardinga, 1830

Text hesla

keltský kríž — kríž s kruhom, ktorého stred je v mieste, kde sa ramená kríža pretínajú. Ako kresťanský symbol sa používal na Britských ostrovoch (najmä v Írsku), v Normandii a Bretónsku (15. stor.). Podľa legendy ho v 1. pol. 5. stor. vytvoril sv. Patrik spojením kresťanského kríža a tzv. slnečného alebo kolesového kríža (kríž vpísaný v kruhu), ktorý bol náboženským symbolom používaným od kamennej doby. Keltský kríž (angl. nazývaný High Cross) sa uplatňoval od 8. stor. najmä v podobe voľne stojacich kamenných krížov zvyčajne bohato ornamentálne zdobených reliéfmi (→ írske výtvarné umenie).

Zverejnené v marci 2017.

Keltský kríž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keltsky-kriz