Kelly, Ellsworth

Popis ilustrácie

Ellsworth Kelly

Popis ilustrácie

Ellsworth Kelly: Farby pre veľkú stenu, 1951, Múzeum moderného umenia, New York

Text hesla

Kelly, Ellsworth, 31. 5. 1923 Newburgh, New York – 27. 12. 2015 Spencertown, New York — americký maliar, sochár a grafik. Jeden z najvýznamnejších abstraktných amerických umelcov 2. pol. 20. stor. R. 1948 – 54 žil v Paríži, bol ovplyvnený P. Picassom a surrealistickou automatickou kresbou. Spoznal sa tam s J. Cageom, ktorý ovplyvnil jeho tvorbu.

Spočiatku maľoval figurálne obrazy, koncom 40. rokov 20. stor. začal vytvárať prvé abstraktné diela, ktoré vychádzali z jeho štúdií jednoduchých geometrických detailov a foriem architektúry. Obraz nebol pre neho interpretáciou videného alebo znázornením vymysleného, ale objekty prezentoval tak, ako ich videl (multipanelová maľba Okno, Múzeum moderného umenia, Paríž, 1949). Vo svojich dielach abstrahoval prvky z reality (zobrazoval nájdené predmety), čím sa odlíšil od súdobých amerických abstraktných maliarov (zaujal kritický postoj k prevládajúcej geometrickej abstrakcii). Obraz vnímal ako objekt, čím anticipoval tvorbu J. Johnsa a pop-artu. Po návrate do USA (1954) vytváral dvojrozmerné reliéfy a maľby veľkého formátu založené na pôsobení jednoduchých kontrastných farebných plôch organických tvarov. Mnohé jeho diela striedmosťou foriem hraničili s minimalizmom, ostré tvary na niektorých obrazoch anticipovali hard-edge painting. Okolo pol. 60. rokov 20. stor. vytváral diela založené na geometrických tvaroch ovplyvnené op-artom. V 70. rokoch 20. stor. sa vrátil k organickým tvarom (Modrá krivka III, 1972), začal vytvárať aj monumentálne kovové sochy evokujúce totemy (Krivka XXIII, 1981), pričom realizoval aj niekoľko sôch vo verejných priestoroch. Zaoberal sa aj grafikou – vytváral série litografií (Suita 27 farebných litografií, 1964 – 65), a kresbou, pričom kresbové štúdie (napr. rastlín) mu slúžili ako inšpirácia pri tvorbe abstraktných diel.

Zverejnené v marci 2017.

Kelly, Ellsworth [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelly-ellsworth