Kellerman, Bernhard

Text hesla

Kellerman, Bernhard, 4. 3. 1879 Fürth, Bavorsko – 17. 10. 1951 Postupim — nemecký spisovateľ. Študoval germanistiku a maliarstvo v Mníchove, veľa cestoval (Francúzsko, ZSSR, USA, Japonsko, India). Počas 1. svetovej vojny bol korešpondentom denníka Berliner Tageblatt (reportáže Vojna na Západe, Der Krieg im Westen, 1915), od 1926 člen Pruskej akadémie umenia. Po skončení 2. svetovej vojny a rozdelení Nemecka zostal žiť v NDR, stal sa poslancom, viceprezidentom Zväzu demokratickej obnovy nemeckej kultúry (Kulturbund) a členom akadémie umenia i akadémie vied. Úspech získal románmi s prvkami impresionizmu a neoromantizmu Yester a Li (Yester und Li, 1904), Ingeborg (1906; slov. 1949). Román More (Das Meer, 1910; slov. 1938; sfilmovaný 1927, réžia Peter Paul Felner) predznamenal prechod k realizmu. V najvýznamnejšom románe Tunel (Der Tunnel, 1913; slov. 1974; sfilmovaný napr. 1933, réžia Curtis Bernhardt, a 1935, réžia Maurice Elvey), ktorý bol preložený do viacerých jazykov, prostredníctvom realistických postupov zobrazil utopickú stavbu podmorského tunela medzi Európou a Amerikou.

Autor románov 9. november (Der 9. November, 1920) s antimilitaristickým zameraním, Príbeh architekta Schwedenkleesa (Schwedenklees Erlebnis, 1923; sfilmovaný 1940, réžia Curtis Bernhardt), Bratia Schellenbergovci (Die Brüder Schellenberg, 1925; sfilmovaný 1926, réžia Karl Grune) o povojnovom živote v Nemecku, Mesto Anatol (Die Stadt Anatol, 1932; slov. 1960; sfilmovaný 1936, réžia Viktor Tourjansky), Pieseň priateľstva (Lied der Freundschaft, 1935), Modrá stuha (Das blaue Band, 1938) a Tanec mŕtvych (Totentanz, 1948; slov. 1950) o období fašistickej diktatúry, reportáží Cesta po Japonsku (Ein Spaziergang in Japan, 1910) a Vraciame sa zo Sovietskeho zväzu (Wir kommen aus Sowjetrussland, 1948) a i. Nositeľ viacerých vyznamenaní.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 12. októbra 2017.

Kellerman, Bernhard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kellerman-bernhard