Kellenberger, Martin

Popis ilustrácie

Martin Kellenberger: Dobré ráno, sen, 2012

Text hesla

Kellenberger, Martin, 11. 10. 1957 Bratislava — slovenský maliar, grafik a ilustrátor, syn Ľ. Kellenbergera. Jeho tvorba je významným spôsobom ovplyvnená mýtmi a mytológiou (pravek, staroveký Egypt, antika), vo svojich dielach uplatňuje fantáziu, alegórie i symbolizmus. Využíva aj odkazy na biblické motívy a významné osobnosti ľudskej kultúry. V tvorbe akcentuje splývanie výrazových významových, vizuálnych i naratívnych motívov. Využíva postupy ako seriálnosť, multiplikáciu a repliku. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii, animovanému filmu i grafickému dizajnu. Nositeľ viacerých ocenení za ilustrátorskú tvorbu.

Zverejnené v marci 2017.

Kellenberger, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kellenberger-martin