Kellenberger, Ľubomír

Popis ilustrácie

Ľubomír Kellenberger

Popis ilustrácie

Ľubomír Kellenberger: Posledná lajtra, 1970, Slovenská národná galéria

Text hesla

Kellenberger, Ľubomír, 23. 11. 1921 Bratislava – 13. 4. 1971 tamže — slovenský grafik, kresliar, ilustrátor a karikaturista, otec M. Kellenbergera. R. 1940 – 42 študoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes Slovenská technická univerzita) v Bratislave u M. Benku, J. Kostku, J. Mudrocha a G. Mallého, 1945 – 46 na Českom vysokom učení technickom v Prahe u C. Boudu. R. 1946 – 48 pôsobil ako výtvarný redaktor v Bratislave, od 1948 výtvarník v slobodnom povolaní.

V ranej tvorbe bol ovplyvnený nadrealistickou avantgardou i súdobou českou ilustráciou. Vytváral najmä obsahovo i významovo bohaté kresby. Sústredil sa na sociálne, vojnové a civilistické motívy. Kreslil reportážne zábery z ulice, kaviarní i z mestské krajiny, celoživotnou inšpiráciou však boli pre neho krajina a vinohradnícke prostredie Malých Karpát. Jeho kresby, ktoré prezrádzajú zmysel pre paradox a humor, sa vyznačujú živelnosťou, hravosťou a zmyslom pre detail, zameriaval sa na pohyb a dejové vzťahy. Od začiatku 50. rokov 20. stor. sa intenzívnejšie venoval ilustrácii, ilustroval množstvo kníh (diel svetovej i slovenskej literatúry) realistickými kresbami s dôrazom na detail, ktoré vnímal ako pendant textu. Výrazným spôsobom sa podieľal na zvyšovaní kvality a úrovne knižnej tvorby (presadzoval požiadavku kvalitnej ilustrácie, grafickej úpravy i väzby, ktoré majú spolu tvoriť knihu vysokej umeleckej úrovne). Zaslúžil sa aj o skvalitnenie výtvarnej stránky školských učebníc. Od 2. pol. 50. rokov 20. stor. sa venoval aj grafickým technikám (najmä litografii a linorezu), pričom postupne zjednodušoval a abstrahoval námety, čím dosiahol plošnejší výraz (ovplyvnila ho cesta do Číny a Vietnamu). Nakreslil aj množstvo karikatúr významných osobností dobového slovenského kultúrneho života (vzorom a inšpiráciou boli pre neho karikatúry E. Semiana). Venoval sa aj kolorovanej kresbe a tapisérii. Bol činný v kultúrnom živote, 1948 – 49 tajomník Umeleckej besedy slovenskej, 1958 – 59 podpredseda Slovenského fondu výtvarných umení. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kellenberger, Ľubomír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kellenberger-lubomir