Kazbegi, Alexandre

Text hesla

Kazbegi, Alexandre, gruz. Qazbegi, 20. 1. 1848 Stepancminda, región Mccheta-Mtianeti – 22. 12. 1893 Tbilisi — gruzínsky spisovateľ a dramatik. Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Po štúdiách v Moskve žil od 1879 v Tbilisi, pôsobil ako novinár a herec. V tvorbe realisticky opísal život, tradície, zvyklosti a morálne hodnoty horalov, ktorí sa v 2. polovici 19. stor. dostali do konfliktu so spoločensko-ekonomickými zmenami. Jeho literárny štýl sa vyznačuje dynamickosťou deja, ktorý je plný konfliktov a emócií.

Autor poviedok Elgudža (1881), Starejšina Goča (Chevisberi Goča, 1884) a Duchovný otec (Modzghvari, 1885), románu Otcov vrah (Mamis mkvleli, 1882), historickej divadelnej hry Martýrium kráľovnej Ketevan (Cameba Khethevan dedophlisa, 1883), ako aj etnografických a kriticko-publicistických článkov.

Zverejnené v marci 2017.

Kazbegi, Alexandre [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazbegi-alexandre