kazačok

Text hesla

kazačok [rus.] — ľudový tanec v 2/4 takte pochádzajúci z oblastí juhovýchodnej Ukrajiny a južného Ruska, pôvodne ho tancovali kozáci (kazačok = kozáčik). Má svižné až ohnivé, neustále sa zrýchľujúce tempo, typická je preň improvizácia. Tancuje sa v rade, v kruhu a v pároch, časté sú sólové čísla s typickými tanečnými figúrami, napr. tanečný pohyb v drepe so striedavým vyhadzovaním nôh, s prekríženými rukami na hrudi ap. Podobá sa na ukrajinský tanec hopak, obsahuje však menej akrobatických prvkov, je lyrickejší, bez bojového nádychu. Známe sú ukrajinská, ruská, kubánska (podľa historického územia Kubáň) a terská (terecká; podľa Terskej, resp. Tereckej gubernie) verzia kazačka. Obľúbené tanečné číslo ukrajinských aj ruských súborov, vo svojich skladbách ho spracovali aj viacerí hudobní skladatelia, napr. A. S. Dargomyžskij, Alexander Nikolajevič Serov (*1820, †1871) a P. I. Čajkovskij.

Text hesla

kazačok [rus.] — ľudový tanec v 2/4 takte pochádzajúci z oblastí juhovýchodnej Ukrajiny a južného Ruska, pôvodne ho tancovali kozáci (kazačok = kozáčik). Má svižné až ohnivé, neustále sa zrýchľujúce tempo, typická je preň improvizácia. Tancuje sa v rade, v kruhu a v pároch, časté sú sólové čísla s typickými tanečnými figúrami, napr. tanečný pohyb v drepe so striedavým vyhadzovaním nôh, s prekríženými rukami na hrudi ap. Podobá sa na ukrajinský tanec hopak, obsahuje však menej akrobatických prvkov, je lyrickejší, bez bojového nádychu. Známe sú ukrajinská, ruská, kubánska (podľa historického územia Kubáň) a terská (terecká; podľa Terskej, resp. Tereckej gubernie) verzia kazačka. Obľúbené tanečné číslo ukrajinských aj ruských súborov, vo svojich skladbách ho spracovali aj viacerí hudobní skladatelia, napr. A. S. Dargomyžskij, Alexander Nikolajevič Serov (*1820, †1871) a P. I. Čajkovskij.

Zverejnené v marci 2017.

Kazačok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazacok