Kayová, Nora

Text hesla

Kayová [kejo-] (Kaye), Nora, vlastným menom Nora Koreff, 17. 1. 1920 New York – 28. 2. 1987 Los Angeles, Kalifornia — americká tanečnica a primabalerína. Pochádzala z rodiny ruských emigrantov. Od 1928 študovala v baletnej škole Metropolitnej opery a neskôr v School of American Ballet v New Yorku pod vedením M. Fokina a G. Balanchina. R. 1936 sa stala členkou tanečného súboru American Ballet a 1939 spoluzakladateľkou Ballet Theatre (od 1957 → American Ballet Theatre). Ako primabalerína sa predstavila 1942 v úlohe Hagar v balete Pillar of Fire (hudba A. Schönberg) choreografa A. Tudora, ako aj v ďalších choreografiách A. Tudora, G. Balanchina a B. Nižinskej, v ktorých zaujala spojením tanečnej kreácie s neobvyklým dramatickým nábojom a charakterovým herectvom, čím si vyslúžila prezývku Duse of Dance (podľa talianskej herečky E. Duseovej). R. 1951 – 54 tancovala v súbore New York City Ballet (NYCB), kde účinkovala v choreografiách J. Robbinsa (The Cage, I. Stravinskij; Age of Anxiety, L. Bernstein) a A. Tudora (La Gloire, L. van Beethoven). Po návrate do American Ballet Theater účinkovala o. i. v baletných predstaveniach svojho neskoršieho manžela, amerického choreografa a producenta Herberta Rossa (*1927, †2001), s ktorým 1960 založila súbor Ballet of Two Worlds. R. 1961 ukončila kariéru primabaleríny a o. i. bola producentkou Rossových filmov (Bod zvratu, The Turning Point, 1977; Tanečníci, Dancers, 1987).

Text hesla

Kayová [kejo-] (Kaye), Nora, vlastným menom Nora Koreff, 17. 1. 1920 New York – 28. 2. 1987 Los Angeles, Kalifornia — americká tanečnica a primabalerína. Pochádzala z rodiny ruských emigrantov. Od 1928 študovala v baletnej škole Metropolitnej opery a neskôr v School of American Ballet v New Yorku pod vedením M. Fokina a G. Balanchina. R. 1936 sa stala členkou tanečného súboru American Ballet a 1939 spoluzakladateľkou Ballet Theatre (od 1957 → American Ballet Theatre). Ako primabalerína sa predstavila 1942 v úlohe Hagar v balete Pillar of Fire (hudba A. Schönberg) choreografa A. Tudora, ako aj v ďalších choreografiách A. Tudora, G. Balanchina a B. Nižinskej, v ktorých zaujala spojením tanečnej kreácie s neobvyklým dramatickým nábojom a charakterovým herectvom, čím si vyslúžila prezývku Duse of Dance (podľa talianskej herečky E. Duseovej). R. 1951 – 54 tancovala v súbore New York City Ballet (NYCB), kde účinkovala v choreografiách J. Robbinsa (The Cage, I. Stravinskij; Age of Anxiety, L. Bernstein) a A. Tudora (La Gloire, L. van Beethoven). Po návrate do American Ballet Theater účinkovala o. i. v baletných predstaveniach svojho neskoršieho manžela, amerického choreografa a producenta Herberta Rossa (*1927, †2001), s ktorým 1960 založila súbor Ballet of Two Worlds. R. 1961 ukončila kariéru primabaleríny a o. i. bola producentkou Rossových filmov (Bod zvratu, The Turning Point, 1977; Tanečníci, Dancers, 1987).

Zverejnené v marci 2017.

Kayová, Nora [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kayova-nora