kavernikol

Text hesla

kavernikol [lat.] — živočích žijúci v jaskyniach a i. podzemných alebo nadzemných prírodných dutinách, v dierach a vo vyhĺbeninách (kavernách). Podľa spôsobu života a prispôsobenia sa podzemným podmienkam (neprítomnosť svetla, stála nízka teplota a vysoká vlhkosť) sa kavernikolné organizmy delia na troglobionty, troglofily a trogloxény.

Zverejnené v marci 2017.

Kavernikol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kavernikol