Kaván, František

Text hesla

Kaván, František, 10. 9. 1866 Víchovská Lhota, dnes súčasť obce Víchová nad Jizerou, okres Semily – 16. 12. 1941 Libuň, okres Jičín — český maliar krajinár. R. 1889 – 95 študoval v krajinárskom ateliéri J. Mařáka na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Jeho tvorba bola spočiatku ovplyvnená štýlom J. Mařáka (Kaván je považovaný za jedného z jeho najvýznamnejších žiakov) a A. Chittusiho. Maľoval krajiny v realistickom štýle v impresívne ladenom duchu a v kultivovane tlmenej farebnosti (Na vzduchu domova, 1895). Koncom 19. stor. sa krátko odklonil od realizmu a bol ovplyvnený symbolizmom (svoje diela dopĺňal vlastnými básňami), začiatkom 20. stor. sa opäť priklonil k realizmu (Kôpky sena pri Hlinsku, 1919).

Popis ilustrácie

František Kaván: Pohľad na Říp, 1919, Liptovská Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš

Zverejnené v marci 2017.

Kaván, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kavan-frantisek