Kautman, Václav st.

Popis ilustrácie

Václav Kautman st. vo svojom ateliéri, 60. roky 20. stor.

Popis ilustrácie

Václav Kautman st.: Ryba s hrčou, 1972

Text hesla

Kautman, Václav st., 25. 9. 1922 Brno – 24. 9. 1981 Bratislava — český sochár, dizajnér a výtvarný pedagóg pôsobiaci na Slovensku R. 1942 – 45 študoval rezbárstvo na Škole umeleckých remesiel v Brne a 1945 – 50 sochárstvo na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe u K. Dvořáka a súčasne výtvarnú výchovu na Pedagogickom inštitúte v Prahe. Po skončení štúdia pôsobil v Bratislave. R. 1950 – 61 pracoval v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), ktorého produkciu ovplyvnil významným spôsobom, od 1956 vedúci výtvarník, po 1961 odborný poradca. Intenzívne študoval ľudové rezbárstvo, absolvoval kurzy priamo u ľudových výrobcov a osvojil si tradičné techniky spracovania dreva, ktoré následne vo svojich dielach tvorivo rozvíjal.

Navrhol množstvo drobných úžitkových (najmä do kuchyne a na jedálenský stôl) i dekoratívnych predmetov, v ktorých skĺbil tradíciu a formy ľudového umenia s požiadavkami moderného dizajnu. Pre ÚĽUV organizačne pripravil desiatky výstav na Slovensku i v zahraničí, publikoval množstvo odborných článkov o tradičných technológiách spracovania dreva, realizoval aj niekoľko terénnych výskumov (zaoberal sa najmä bačovským riadom; vytvoril základ vedeckej typológie črpákov).

Od 1960 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU), kde 1966 založil oddelenie tvarovania priemyslových výrobkov (dnes Katedra dizajnu VŠVU). V tomto období v jeho tvorbe nastal odklon od navrhovania úžitkových predmetov, intenzívnejšie sa venoval voľnému sochárstvu. Pracoval najmä s drevom (výnimočne aj s kovom), inšpiráciu čerpal v prírode a ľudovom umení. Ťažisko jeho tvorby spočívalo v komornej drevenej plastike (aj väčšinu jeho úžitkových a dekoratívnych predmetov je možné považovať za sochárske diela). Vytvoril originálny sochársky štýl charakteristický sofistikovanými štylizovanými organickými formami abstrahovanými z prírodných tvarov (napr. kolekcia vtákov a rýb, v neskoršom období tvorby séria ženských torz), jemnosťou a výnimočným citom pre vlastnosti materiálu (vychádzal zo štruktúry a z prirodzených vlastností dreva). Realizoval aj niekoľko diel z dreva i z kovu pre architektúru.

Autor a spoluautor publikácií Hudobné a zvukové nástroje v slovenskej ľudovej umeleckej výrobe (1958), Bačovský riad v slovenskej ľudovej umeleckej výrobe (1959) a Výtvarník a drevo (1976). Realizoval viacero samostatných výstav doma i v zahraničí. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kautman, Václav st. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kautman-vaclav-st