Kaunda, Kenneth David

Popis ilustrácie

Kenneth David Kaunda

Text hesla

Kaunda, Kenneth David, 28. 4. 1924 Chinsali – 17. 6. 2021 Lusaka — zambijský štátnik a politik, prvý prezident (1964 – 91) Zambie. Pôvodným povolaním učiteľ, od 1951 sa začal angažovať v politike, 1953 – 58 generálny tajomník Severorodézskeho afrického národného kongresu (Northern Rhodesian African National Congress, NRANC), ktorý 1958 opustil a založil novú politickú stranu Zambijský africký národný kongres (Zambia African National Congress, ZANC). Ostro vystupoval proti britským koloniálnym úradom vo Federácii Rodézie a Ňaska, začo bol viackrát väznený a strana bola zakázaná. R. 1960 sa stal predsedom Zjednotenej národnej strany nezávislosti (United National Independence Party, UNIP), organizoval kampane občianskej neposlušnosti. R. 1962 kandidoval v Severnej Rodézii za UNIP vo voľbách, od januára do októbra 1964 predseda vlády Severnej Rodézie, po vzniku nezávislej Zambie (október 1964) prvý prezident Zambie. Ústavou z 1973 bola v Zambii zavedená vláda jednej strany (UNIP) a Kaunda bol ako jediný kandidát opakovane viackrát zvolený za prezidenta.

V zahraničnej politike sa angažoval v boji proti kolonializmu, rasizmu a apartheidu, stál na čele krajín juž. Afriky vystupujúcich proti politike rasovej diskriminácie v Južnej Afrike a vo vtedajšej Južnej Rodézii (dnes Zimbabwe). Bol presvedčený zástanca panafrických ideálov, podporoval založenie Organizácie africkej jednoty (OAJ, 25. mája 1963; dnes Africká únia; 1970 – 71 a 1987 – 88 predseda OAJ) aj členstvo Zambie v Hnutí nezúčastnených krajín (od 1964). V domácej politike sa spočiatku sústredil na podporu vzdelávania a rozvoj školstva, v ekonomickej oblasti na diverzifikovanie ekonomiky zaoženej na ťažbe medi. Načrtol vlastnú víziu rozvoja Zambie, ktorú nazval humanizmus. Zaviedol plánované hospodárstvo s dôrazom na štátnu kontrolu ťažby a vývozu medi, ktoré v kombinácii s nepriaznivou situáciou na medzinárodných trhoch v konečnom dôsledku viedli v 80. rokoch 20. stor. ku katastrofálnemu zadlženiu krajiny. Zbedačenie obyvateľstva vyvolané aj úpadkom poľnohospodárstva, ako aj vysoká korupcia vyvolali nespokojnosť a vlnu nepokojov. R. 1990 bol Kaunda donútený povoliť vznik politických strán a 1991 usporiadať slobodné voľby, v ktorých zvíťazila strana Hnutie za pluralitnú demokraciu (Movement for Multiparty Democracy, MMD), prezidentom sa stal F. Chiluba. Kaunda sa stal hlavným predstaviteľom opozície a plánoval kandidovať v prezidentských voľbách 1996. V úsilí zabrániť mu v tom bol prijatý účelový dodatok ústavy, ktorý požadoval, aby rodičia prezidentského kandidáta boli Zambijčania (Kaundovi rodičia pochádzali z Malawi). R. 1997 bol obvinený z pokusu o štátny prevrat a nakrátko uväznený, potom prepustený do domáceho väzenia, 1998 sa vzdal funkcie prezidenta UNIP, 1999 – 2000 bol zbavený štátneho občianstva.

R. 2003 rehabilitovaný a prezident Levy Patrick Mwanawasa (*1948, †2008) mu udelil najvyššie štátne vyznamenanie. Napísal autobiografiu Zambia bude slobodná (Zambia Shall Be Free, 1962), autor diel o politickom, spoločenskom a náboženskom smerovaní Afriky a Zambie Čierna vláda (Black Government, 1961), Humanista v Afrike (A Humanist in Africa, 1966) a Humanizmus v Zambii a jeho implementácia (Humanism in Zambia and Its Implementation, 1967), v ktorých načrtol víziu špecifickej cesty rozvoja Zambie.

Zverejnené v marci 2017.

Kaunda, Kenneth David [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaunda-kenneth-david