Kaulbach, Wilhelm von

Popis ilustrácie

Wilhelm von Kaulbach

Popis ilustrácie

Wilhelm von Kaulbach: Križiaci pred Jeruzalemom, 30. roky 19. stor., Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Kaulbach, (Bernhard) Wilhelm (Eliodorus) von, 15. 10. 1804 Bad Arolsen, Hesensko – 7. 4. 1874 Mníchov — nemecký maliar a ilustrátor. Spočiatku študoval u svojho otca, zlatníka a rytca Philippa Karla Friedricha Kaulbacha (*1775, †1846), 1822 – 24 na akadémii v Düsseldorfe u P. von Cornelia, s ktorým 1824 odišiel do Mníchova, kde sa podieľal na maliarskej výzdobe významných verejných stavieb. V 30. rokoch 19. stor. sa postupne odklonil od Corneliovho lineárneho štýlu, od 1837 pôsobil ako dvorný maliar bavorského kráľa Ľudovíta I. (*1786, †1868). R. 1849 – 74 pôsobil ako riaditeľ maliarskej akadémie v Mníchove (presadzoval tam historizujúci štýl, ktorý ovplyvnil niekoľko generácií študentov).

Maľoval veľkoformátové portréty, monumentálne reprezentatívne historické maľby v idealizujúcom duchu (Bitka s Hunmi, 1834 – 37; Zničenie Jeruzalema, 1836 – 46), vytvoril aj niekoľko rozsiahlych freskových cyklov pre verejné stavby, napr. cyklus 19 fresiek v Neue Pinakothek v Mníchove oslavujúci Ľudovíta I. ako patróna umení (1850 – 53, deštruované 1945) a 39 fresiek v Neues Museum v Berlíne zobrazujúcich štádiá kultúrnych dejín ľudstva (1847 – 65, deštruované počas 2. svetovej vojny). Pracoval aj ako ilustrátor. Vynikajúci kresliar, jeho kresby z 30. – 40. rokov 19. stor. sa vyznačujú iróniou a kritickým realistickým poňatím, v kresbách z neskoršieho obdobia sa prispôsobil dobovému vkusu.

Zverejnené v marci 2017.

Kaulbach, Wilhelm von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaulbach-wilhelm-von