Kaufman, Boris

Text hesla

Kaufman, Boris, 24. 8. 1906 Białystok, Poľsko – 24. 6. 1980 New York — francúzsky a americký kameraman ruského pôvodu, mladší brat ruských režisérov Dz. Vertova (vlastným menom Denis Kaufman) a M. Kaufmana. R. 1927 odišiel s rodičmi do Francúzska, kde študoval na Sorbone. Ako kameraman spolupracoval na všetkých filmoch režiséra J. Vigu, napr. Na slovíčko, Nice (À propos de Nice, dokumentárny film, 1930), Taris, plavecký šampión (Taris, roi de l’eau, dokumentárny film, 1931) a Trojka z mravov (Zéro de conduite, 1933), ako aj na niektorých filmoch ďalších francúzskych režisérov (Zuzu, Zouzou, 1934; Serenáda, Sérénade, 1940).

Po obsadení Francúzska nemeckými vojskami (jún 1940) odišiel do Kanady, kde nakrúcal dokumentárne filmy. R. 1942 sa presťahoval do USA, kde začal spolupracovať s režisérom E. Kazanom, s ktorým nakrútil filmy V prístave (On the Waterfront, 1954), za ktorý 1955 získal Oscara za kameru, ďalej Baby Doll (1956) a Trblietanie v tráve (Splendor in the Grass, 1961). Spolupracoval aj s režisérmi S. Lumetom (Dvanásť rozhnevaných mužov, Twelve Angry Men, 1957; Cesta dlhého dňa do noci, Long Day’s Journey into Night, 1962; Majiteľ záložne, The Pawnbroker, 1964; Skupina, The Group, 1966), J. Dassinom (Napätie, Uptight, 1968), O. Premingerom (Povedz, že ma miluješ, Junie Moonová, Tell Me That You Love Me, Junie Moon, 1970) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kaufman, Boris [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaufman-boris