kaudália

Text hesla

kaudália [lat.] — jednotka perzistencie, jedného z kritérií používaných pri hodnotení vína.

Text hesla

kaudália [lat.] — jednotka perzistencie, jedného z kritérií používaných pri hodnotení vína.

Zverejnené v marci 2017.

Kaudália [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaudalia